V.14.6.22.20 V_14_6_22_20

Kontakta stadtarchiv@baden.ch för tillgång till original.