Quartieramt, Militärabrechnungen (1940-1948)

1.1 Referenskod
B.46.17
Tidigare: 843
1.2 Titel

Quartieramt, Militärabrechnungen

1.3 Datum

1940-1948

1.4 Beskrivningsnivå

Dossier

1.5 Omfång

1 cm