Q.01.10636A Kehrichtverbrennungsanlage (KVA) Turgi, Ofen (1961)

Kontakta stadtarchiv@baden.ch för tillgång till original.