Vormundschaft (1828-1951)

1.1 Reference Code
B.52
1.2 Title

Vormundschaft

1.3 Date(s)

1828-1951

1.4 Level of Description

Bestand

1.5 Extent

170 cm

4.1 Rules of Access

Eingeschränkter Zugang, soweit betroffene Personen noch leben.

5.3 Related Units

Fortsetzung siehe E.29