Baugesuch Hotel Ochsen: Korrespondenz, Ablehnung des An- und Aufbaugesuchs (1929-1930)

1.1 Référence
U.07.2.4a
1.2 Titre

Baugesuch Hotel Ochsen: Korrespondenz, Ablehnung des An- und Aufbaugesuchs

1.3 Date(s)

1929-1930

1.4 Niveau de description

Dossier

1.5 Importance matérielle et support

1 cm